Organizasyon Ücreti İadesi

Organizasyon Ücreti İadesi Nedir?

organizasyon ücreti iadesi

Organizasyon ücreti iadesi geri alınabilir mi? Kredisiz ev satışı yapan kurumlar müşterilerine faizsiz ve vade farksız ev sahibi olma vaadiyle yola çıkmaktadır. Peşinat ve gelir durumuna göre hazırlanan ödeme planları, müşterilerin satın almak istedikleri konutlara ulaşmalarını sağlıyor.

Sisteme ilk başvurulduğunda, önce ev sahibi olmak için ne kadarlık bir bütçe ayrıldığı soruluyor. Tüketiciden aylık ne kadar taksit ödeyebileceğini belirlemesi isteniyor.

Ardından alınmak istenen ev değerinin %7 ila %12 arasında komisyon (organizasyon ücreti) talep ediliyor. Organizasyon ücreti burada kritik bir durum oluşturuyor. Çünkü tüketici ile yapılan sözleşmede sistemden çıkılması halinde organizasyon ücretinin geri alınamayacağı yazıyor. Tüketici standart olan bu sözleşmeyi üzerinde tasarruf edemeden imzalamak zorunda olduğundan bu şekliyle imzalıyor. Sistemden çıkmak istediğinde sözleşmeyi bu şekilde imzalamış olduğundan organizasyon ücreti kendisine geri ödenmiyor.

Şirketler sözleşmeye cayma halinde organizasyon ücreti iade edilmez diye hüküm koymakta ve sözleşmeden her ne sebeple olursa olsun cayılırsa bizi ilgilendirmez şeklinde tavır sergilemektedirler. Oysaki sözleşmede geçen caymaya ilişkin bu hüküm haksız şart niteliğindedir.

Haksız Şart Yönetmeliği

Tüketici sözleşmelerindeki haksız şarta ilişkin olarak kısaca bir tanım yapmak gerekirse, haksız şart tüketici ile müzekkere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.

Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür.

Haksız şartın varlığından söz edilebilmesi için birtakım şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bunlar ;

  1. Tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilme, Günümüzde banka, sigorta, taşıma ve sair sözleşmelerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Bu gibi şekilde sözleşmelere konulmuş  olan  “sözleşmeyi okudum, anladım, onaylıyorum”  ifadelerinin yazılıp imzalanması tek başına, o şartı genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür.
  2. Tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olma,

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki; haksız şartın temel koşulları olan bu unsur aynı anda var olmalıdır. Yani, şartlardan bir tanesinin mevcut olması kural olarak o şartı haksız şart olarak adlandırmaya yetmemektedir.

Organizasyon Bedeli, Haksız Şart ve Organizasyon Ücreti İadesi

Yukarıda bahsettiğim konut edindirme sistemlerinde tüketici ile yapılan sözleşmeye konulan ‘’organizasyon ücreti iade edilemez’’ gibi hükümler Tüketicinin Korunması Kanununu kapsamında haksız şart niteliğinde olup kesin hükümsüzdür. Şöyle ki;

  • sözleşmenin tüketici ile müzekkere edilmemesi
  • standart bir sözleşme olması. (Birden fazla sözleşme ilişkisinde kullanılmak amacıyla, Sözleşmenin imza edilmesinden çok önce düzenlenmesi, Anlaşma şeklinde değil belirsiz sayıda kişiyi bu sözleşmelere dahil etmek anlayışıyla düzenlenmiş olması)
  • ‘’ORGANİZASYON BEDELİ’NİN’’ ne olduğu ve/veya içeriğine dair açık ve anlaşılır bir dil kullanılmaması sonucunda yukarıda bahsettiğimiz şartlar gerçekleştiğinden bu maddeler haksız şart niteliğinde ve kanun gereği kesin hükümsüzdür.

Sonuç Olarak

Gerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gerekse emsal yargı kararlarına göre tüketici taraf ile hizmet sunucusu arasında herhangi bir münazara yapılmadan tüketici söz konusu hizmeti alması için sözleşmedeki tüm hususları kabul etme durumunda bırakılmaktadır. Hizmet sunucusu sözleşmede ‘’organizasyon bedeli’’ adı altında talep ettiği ücretlerin içeriğinin ne olduğunun, neleri kapsadığını izah etmemektedir.

Organizasyon bedeli tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartı olduğundan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince haksız şart niteliğindedir ve kesin hükümsüzdür. Bu nedenle tüketiciye geri ödenmesi gerekmektedir.

Avukat Öykü Özer Uğurlu